Tesislerimiz

HİDROELEKTRİK SANTRALLERİMİZ

Yenilenebilir enerji kaynaklarından hidrolik enerji, yenilenebilir enerji kaynakları içinde teknoloji gelişimi en ileri düzeyde olan enerji kaynağıdır. Yağmur ve karla yükseklere taşınan suların potansiyel enerjisi, türbin ve jeneratörler vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Hidroelektrik her yıl yağışlar tekrarlandığı için yenilenebilir olarak nitelenen enerji kaynağı grubundandır.

Hidroelektrik enerji üreten santraller geleneksel fosil kaynaklarla çalışan termik santraller gibi hava kirliliğine ve sera etkisine sebep olan emisyonları oluşturmazlar. Ayrıca reaksiyon çıktısı gibi atık ürünler ve partiküler maddeler ortaya çıkmadığı için çevreye duyarlı temiz enerji çeşidi olarak kabul edilmektedirler. Hidroelektrik santraller enerji üretimine yönelik kullanıldığı gibi aynı zamanda sulama amacıyla çevre ziraatini geliştirmede, aşırı yağışlı geçen yıllarda sel taşkınlarını önlemede, ağaçlandırmayla estetik açıdan görünüm kazandırmakta ve su kalitesini yükseltmekte yararlanılmaktadır. Ayrıca yerleşim birimlerinin ihtiyacı olan suyu depolarlar.


1 - KOZDERE HES (YURT ENERJİ)

Kozdere HES Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alakır Çayı üzerindedir. Yurt Enerji tarafından işletilen santral 9,27 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 671. Antalya'nın ise 11. büyük enerji santralidir. Yıllık enerji üretimi 31 milyon kWh olan Kozdere HES yenilenebilir enerji projesi olması dolayısıyla 18.507 ton CO2 salınımını engelleyerek 925.350 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlamaktadır.
 
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri Kumluca, ANTALYA
Teknoloji Hidroelektrik Santral
Kurulu Güç 9,265 MWe
Yıllık Enerji Üretimi 40.690 MWh
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı 18.507 ton CO2
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi 925.350 adet


2 - TOCAK-1 HES (YURT ENERJİ)

Tocak-1 HES Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alakır Çayı üzerindedir. Yurt Enerji tarafından işletilen santral 4,76 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 929. Antalya'nın ise 20. büyük enerji santralidir. Yıllık enerji üretimi 11 milyon kWh olan Tocak-1 HES yenilenebilir enerji projesi olması dolayısıyla 6.567 ton CO2 salınımını engelleyerek 328.350 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlamaktadır.
 
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri Kumluca, ANTALYA
Teknoloji Hidroelektrik Santral
Kurulu Güç 4,76 MWe
Yıllık Enerji Üretimi 14.930 MWh
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı 6.567 ton CO2
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi 328.350 adet


3 - ALAKIR HES (YURT ENERJİ)

Alakır HES Antalya'nın Kumluca ilçesinde Alakır Çayı üzerindedir. Yurt Enerji firmasına ait santral 2,06 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 1092. Antalya'nın ise 26. büyük enerji santralidir. Toplam enerji üretimi yıllık 8 milyon kWh olan Alakır HES 4.776 ton CO2 salınımını engelleyerek 238.800 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlamaktadır.
 
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri Kumluca, ANTALYA
Teknoloji Hidroelektrik Santral
Kurulu Güç 2,06 MWe
Yıllık Enerji Üretimi 14.060 MWh
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı 4.776 ton CO2
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi 238.800 adet


4 - OMALA HES (ADSEL ENERJİ)

Omala HES Tokat’ın Almus ilçesinde Yeşilırmak üzerindedir. Adsel Elektrik Enerji firmasına ait santral 17,06 MWe kurulu güce sahiptir. Yıllık enerji üretim miktarı 55 milyon kWh olan Omala HES 32.835 ton CO2 salınımını engelleyerek 1.641.750 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlamaktadır.
 
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri Almus, TOKAT
Teknoloji Hidroelektrik Santral
Kurulu Güç 16,55 MWe
Yıllık Enerji Üretimi 54.560 MWh
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı 32.835 ton CO2
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi 1.641.750 adet
 
 
Çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincinde kalarak Yurt Enerji olarak yılda toplam 50 milyon kWh enerji üretimi ile 29.850 ton CO2 salınımını engelleyerek 1.492.500 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlıyoruz. Aynı şekilde Adsel Enerji olarak yılda 55 milyon kWh enerji üretimi ile 32.835 ton CO2 salınımını engelleyerek 1.641.750 adet ağaç dikimine eşdeğer emisyon azaltılmasını sağlamış oluyoruz.
 
 
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİMİZ

Rüzgâr enerjisi; doğal, yenilenebilir, çevre dostu, temiz ve sonsuz bir güç olup kaynağı güneştir. Türbinlerin aralarında tarım ve hayvancılık yapılabilmekte ve tarım alanlarında çiftçilik faaliyetlerine engel olmamaktadır. Rüzgâr türbinleri kurulum bölgesinde arazi yapısına zarar vermemekte, rüzgâr çiftlikleri kolayca sökülebilmekte ve bulundukları arazi kolayca eski haline getirilebilmektedir. Ayrıca Termik santrallerin aksine zararlı sera gazları üretmeyip yeni gaz oluşumlarını engellemektedir.

CS Enerji olarak Rüzgâr Enerji Santrallerimizi kuracağımız coğrafi bölgeler gürültüye sebep olmaması, kuşların göç yollarını değiştirmelerine neden olmaması, radyo ve televizyon alıcılarında parazitler oluşturmaması gibi çevresel etkiler göz önünde bulundurup, gerekli tüm raporları hazırlatarak dikkatle seçilmiştir.

Projelerimiz elektrik üretimi ile orantılı olarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Projelerimizin inşaat aşamasında ve tesisin işletmesinde bölge halkı öncelikli olacak şekilde istihdam sağlanmıştır. Ayrıca tüm projelerin karbon sertifikalandırma süreçlerinde Gold Standard tercih edilmiştir. Gold Standard, projelerin CO2 emisyon azaltımlarına katkı sağlaması, yerel halkın projeye katılımını sağlaması, doğaya saygılı olması, sürdürülebilir kalkınma göstergelerine (biyolojik çeşitlilik, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, hava ve su kalitesi vb) fayda sunması kriterlerine uygunluğu değerlendirerek sertifika vermektedir. Bu yönüyle baktığımızda projelerimiz sadece gerçekleştirdiği emisyon azaltımı ile değil, bulundukları bölgeye ve çevreye katkıları ile de değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmış olmaktadır.

CS Enerji, Rüzgar Enerji Santrallerinden yılda yaklaşık 275 milyon kWh elektrik üretecek ve yıllık  164.175 ton CO2 azaltımı sağlayacaktır.

Projelerimize gelecek karbon finansmanı gelirleri ile CS Enerji bünyesinde oluşturulan fondan özellikle yöredeki kız çocuklarının okumasına, kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projelere harcanacaktır.  

Ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde köylülerin istekleri olan binaların onarımı yapılmıştır. 

CS Enerji, projelerinde çevreye ve insan sağlığına azami dikkat göstererek faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumsal sosyal sorumluluğu kapsamında, bulunduğu tüm bölgelerde; yatırımlarının yapım ve işletme süreleri boyunca bölge halkı ile iyi ilişkiler kurup toplumun ihtiyaçları doğrultusunda destek vermektedir.
ANEMON RES (ADO ENERJİ&DEMİRER ENERJİ)

Anemon Rüzgâr Enerji Santrali (RES) Çanakkale'nin Merkez ilçesi İntepe bölgesindedir. Demirer Enerji (% 50) ve Ado Enerji (% 50) ortaklığında kurulan Anemon RES, Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından işletilmekte olup 55,7 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 196. Çanakkale'nin ise 5. büyük enerji santralidir. Yıllık enerji üretim miktarı 160 milyon kWh olan Anemon HES 95.520 ton CO2 salınımını engelleyerek 4.776.000 adet ağaç dikimine eşdeğer bir katkı sağlamaktadır. 2007 yılının Şubat ayında üretime başlayan Anemon Rüzgar Enerji Santralimiz Dünyanın ilk 3 “Gold Standard” tescili alan gönüllü karbon projelerinden biridir.
 
GENEL BİLGİLER
Projenin Yeri ÇANAKKALE
Teknoloji Rüzgâr Enerji Santrali
Kurulu Güç 55,7 MWe
Yıllık Enerji Üretimi 160.000 MWh
Yıllık CO2 Emisyon Azaltımı 95.520 ton CO2
Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi 4.776.000 adet
 
 
GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİMİZ

CS Grup bünyesinde Ado Madencilik firmasına ait Ado GES ve Yurt Çimento firmasına ait Yurtçim GES her biri 1 MWe kurulu güç ile çalışmaktadır. Santrallerimiz Muş Taşoluk Köyü Küçük Buzi Kinsor Mevkii Yurt Çimento fabrikası alanındadır. 2016 Ağustos ayında devreye alınmışlardır. 3.146 MWh yıllık enerji üretimi yapacak olan Güneş Enerjisi Santrallerimiz’de yıllık emisyon azaltımı miktarı yaklaşık olarak 1.878 ton CO2 eşdeğeridir. Bu değer 93.900 adet ağacın bir yılda harcadığı CO2 miktarına karşılık gelmektedir.
 
 

*Karbon Emisyon Miktarı hesaplamaları UNFCCC’ nin (United Nations Framework Convention on Climate Change) ACM002 metodolojisine uygun olarak yapılmıştır. EF = 0,597 alınmıştır.
**Eşdeğer ağaç hesaplamaları TEMA vakfı bilgileri doğrultusunda hesaplanmıştır. 1 adet ağacın yılda 20 kg CO2 bünyesine aldığı varsayılmıştır.