Karbon Ayak İzi

EMİSYONLARIN AZALTILMASI

Dünyanın 21. yüzyılda karşı karşıya bulunduğu en büyük sorunlardan biri güvenli enerji tedariğidir. Günümüzde, ülkelerin enerjiyi üretme ve kullanma biçimi sürdürülebilir değildir. Bunun en açık kanıtı insan kaynaklı iklim değişikliğidir. Fosil yakıtlara bağımlılık ekonomiye yük oluşturmanın yanı sıra iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosferde birikmesine de yol açmaktadır. İklim değişikliğinin hem insanlık, hem de gezegenimiz için geri dönülemez sonuçlara yol açmasını önlemek için küresel ısınmayı 1,5 derecenin altında tutmamız gerekmektedir. Başka bir deyişle, atmosferdeki sera gazı seviyesini ppm ile sabitlemek zorundayız. Bunun tek yolu fosil yakıtların enerji üretimindeki payını azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektir.Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklimsel değişiklikler, tüm canlı yaşam koşulları ve ekonomiler üzerinde hissedilir olumsuz etkiler meydana getirmektedir. İklimsel değişikliğin nedeni; havadaki sera gazı salımlarının artışı ile birlikte atmosfer ve deniz sıcaklıklarında görülen artıştır.
Karbon piyasaları, Zorunlu Karbon Piyasaları ve Gönüllü Karbon Piyasaları olarak ikiye ayrılırlar. Türkiye, Kyoto Protokolü çerçevesinde herhangi bir yükümlülüğü olmadığından, projeler çeşitli standartlara kayıt olarak, Gönüllü Karbon Piyasasında yer almaktadır. Gönüllü Karbon Piyasası, küresel iklim değişikliklerine duyarlı şirketlerin faaliyetleri ile ortaya çıkardıkları karbon salımına karşılık, başka bir şirketin aynı miktarda karbon tasarrufu sağlayan projesinde belgelendirdiği karbon azaltım sertifikasını satın alması olarak özetlenebilir.
 

 
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE
                                    YERYÜZÜNE KATKIMIZ
                                         11.343.000 Adet
   Eşdeğer Ağaç Dikimi


 
                                        226.860 MT CO2
                                                     Emisyon Azaltımı        377.350 MWh

   Yıllık Temiz Enerji Üretimi

 
SAYILARIMIZLA YENİLENEBİLİR ENERJİ
 
Proje Yeri Proje İsmi Teknoloji  Kurulu  Güç  Yıllık Enerji Üretimi Yıllık COEmisyon Azaltımı Yıllık Eşdeğer Ağaç Dikimi
Antalya/Kumluca Kozdere HES 9,265 MWe 40.690 MWh 18.507 ton CO2 925.350 adet
Antalya/Kumluca Tocak HES 4,76 MWe 14.930 MWh 6.567 ton CO2 328.350 adet
Antalya/Kumluca Alakır HES 2,06 MWe 14.060 MWh 4.776 ton CO2 238.800 adet
Tokat/Almus Omala HES 16,55 MWe 54.560 MWh 32.835 ton CO2 1.641.750 adet
Çanakkale Anemon  RES 55,7 MWe 160.000 MWh 95.520 ton CO2 4.776.000 adet