Kalite

CS Enerji olarak şirket vizyonumuz doğrultusunda; üretim, optimizasyon ve satış değer zinciri boyunca Toplam Kalite Yönetimi’ni başarı ile uygulamak için;


Yatırımlarımızı en verimli şekilde yöneterek hayata geçirmeyi, işletmekte olduğumuz santralleri operasyonel iş mükemmelliği yaklaşımıyla yöneterek yüksek verimlilikte üretim yapmayı,

Sahip olduğumuz yönetim sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi, yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirerek kalite hedeflerimize ulaşmayı, kalite üzerine hedeflerimizi büyüterek ileri doğru yürümeyi,

Görev ve hizmetlerin yerine getirilmesinde toplumsal sorumluluk bilincini oluşturarak; süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi,

Toplum ve yöre insanımız ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,

Tüm çalışanlarımızı sektörel ve kişisel yeterliliğe ulaşmaları için gerekli bilgi ve beceriyle donatarak, işleriyle ilgili yetki ve sorumluluk üstlenmelerini sağlamayı; çalışan memnuniyetini arttırmayı; çalışanlarımızda, gelişim, eğitim, mentorluk ve etkili iletişim uygulamalarıyla kurumsal şirket ve kalite kültürünü güçlendirmeyi,

Faaliyet alanı kapsamında yürürlükte olan ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, standartlara ve etik kurallara uygun olarak çalışmalar yürütmeyi,

Sektöre ait teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek her zaman en üst düzey teknoloji ile yatırımlar yapmayı ve sektöre yön vermeyi,

Toplumsal, Çevre ve İSG sorumluluğunun bilincinde olarak bunlar için gerekli olan tüm kaynakları sağlamayı taahhüt ediyoruz.