Çevre Politikası

Kuruluşumuzun yenilenebilir kaynaklardan enerji üretim ve satışı faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutları ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası şartlar, kanun, mevzuat ve şartlara uyacağımızı,
 
Çalışanlarımızın, tedarikçilerimiz ve işbirliği yaptığımız firmaların çevre konusunda bireysel sorumluluklarının farkında olmaları için eğitimler vereceğimizi,
 
Kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütleri ile edinilen çevre tecrübesini karşılıklı paylaşacağımızı,
 
Hedeflerimiz doğrultusunda, çevreye olumsuz etkilerimizi, doğal kaynak kullanımımızı mümkün olan en alt seviyeye indirmek, kirliliği önlemek ve Çevre Yönetim Sistemini sürekli gelişmeyi sağlamak için gerekli çalışmaları yürüteceğimizi,
 
Firmamız içerisindeki tüm çalışanlarımızca politikamızın genel hatlarıyla anlaşılmasını eğitimlerde politikamıza değinerek sağlamaktayız. Çalışanlarımıza ve yerel halka politikamızın ulaşması ve politikamızı incelemeleri için duyuru panolarımızda, eğitimlerde, internet sitemizde, kataloglarımızda Çevre Politikamızı bildireceğimizi
Taahhüt ederiz.