Yönetim İlkelerimiz

CSENERGY, Kurumsal yönetimle ilgili düzenlemeleri dört temel ilkeye odaklanmaktadır: Adillik, Şeffaflık, Hesap verebilirlik ve Sorumluluk.
 
Adillik ilkesi, şirket yönetiminin bütün hak sahiplerine karşı eşit davranır. Bu ilke, azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar da dahil olmak üzere hissedar haklarının korunmasını ve yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ilke edinmiştir.
 
Şeffaflık ilkesi, Grup şirketlerimiz kamuoyu ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşır.
 
Hesap verebilirlik ilkesi, yönetim kurulunun tepe yönetim performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve tepe yöneticilerin hissedarlara karşı hesap verebilirliği temin edilir.
 
Sorumluluk ilkesi, Grup Şirketlerimizin hissedarları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet gösterir.

CS Global Grubu Şirketlerinde yönetim yapısı, süreçleri ve politikaları yasal ve düzenleyici kurallara uyumluluk temel çalışma ilkelerdir. 

CS Global yönetimi, tesislerinin bulunduğu yörelerde topluma değer katmanın önemine inanır.