Neden Yenilenebilirlik?

Günümüzde enerji tüketiminin hızla artmasına paralel olarak alışılagelen enerji kaynaklarının yakın bir gelecekte tükeneceği bilimsel bulgularla ispatlanmış bir gerçektir. Yenilenebilir enerji günümüzde ısıtma, ulaştırma, elektrik üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları; yerli nitelikli oluşu, yakıt maliyetinin düşük olması, temiz ve çevreci özellikleri ile son yıllarda öne çıkmıştır.

Yenilenebilir enerji kaynakları, yeryüzünde çoğunlukla herhangi bir üretim sürecine ihtiyaç duymadan temin edilebilen, fosil kaynaklı olmayan, çevreye zararı ve etkisi geleneksel enerji kaynaklarına göre çok daha düşük olan, sürekli bir devinimle yenilenen ve kullanılmaya hazır olarak doğada var olan enerji kaynaklarını ifade eder.
Günümüze kadar enerji üretiminde ağırlıklı olarak fosil kökenli yakıtlar olan kömür, petrol ve doğalgaz kullanılmıştır. Bu kaynakların kullanımı sonucu dünyanın doğal dengesi bozulmaya başlamış ve çevre kirlilikleri oluşmuştur. Özellikle atmosferde meydana gelen değişiklikler sonucu küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramları hayatımıza girmiştir. Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılabilmesi, dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olması için alınacak önlemlerin başında, yaygın olarak kullanılan enerji kaynaklarının yerine çevreye zarar vermeyen yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması gelmektedir.

CS ENERJİ olarak amacımız fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarına karşı, alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek ve toplumda bu konularla ilgili bilinç oluşturmaktır.