İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikası

Grup  stratejilerinin ve hedeflerinin gerçekleşmesinde bizleri başarıya taşıyan ana güçlerimizden birinin, çalışanlarımız olduğu bilinciyle; başarılı iş sonuçları için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek, uygulamak ve şirkete olan katkısını ölçümleyerek geleceği planlamaktır.
 
İşe Alım ve Yerleştirme

İş süreçlerine uygun adayların istihdamı, geliştirilmesi ve adaylar tarafından tercih edilen, grubun kurumsal kültürü ve değerlerine uygun nitelikteki işgücünü seçen gelecekteki işgücü planlamasını destekleyecek işe alım uygulamalarını yürüten bir kurum olmak temel sorumluluğumuzdur.

"Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda çalıştığı bir şirket"  felsefesi ile grubun ihtiyaçlarına en uygun adayları seçerek çalışmak ve insana yatırım yaparak grubumuzu geleceğe taşımak hedeflenmektedir.

Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Çalışanların sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen kurum kültürünü geliştirmek temel amacımızdır.
İşe yeni başlayan çalışanlarımızın, kurum kültürüne ve işe kısa sürede uyum göstermesi için şirketin, pozisyonun ve kurumun süreçleri Oryantasyon Programı ile aktarılır.

Çalışanlar, iş stratejileri doğrultusunda yenilenen ve değişen iş gerekliliklerine uygun olan yetkinlik ve gelişim programları ile desteklenmektedir.

Performans Yönetimi,  çalışan performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlayan bir süreç olarak yürütülmektedir.

Hedef ve Yetkinlik Değerlendirme esasına dayanan sistemde çalışanlar yılda bir kez değerlendirilerek, ücret, kariyer planlama ve eğitim gelişim süreçlerine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Performansı ve potansiyeli yüksek çalışanlar kariyer planlama kapsamında liderlik pozisyonları için gelişim programı kapsamına alınırlar.

Motivasyon ve Ödüllendirme

Çalışanların mutlu ve güvenli bir iş ortamında çalışması kurumsal ve bireysel başarıyı yükseltmektedir. Çalışanlarımızın iş-özel hayat dengesini sürdürmeleri ve başarılarının ödüllendirilmesinin grubun gelecekteki hedeflerine ulaşmada ve çalışan bağılığını arttırma insan kaynaklarının temel sorumluluklarından birisidir.

Hedefimiz, uluslararası standartlardaki İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, çalışanlarımızın kurumumuza güven duyacağı bir iş ortamı yaratmaktır.

Ailemize Katılın

Kariyer portallarından (Kariyer.net) , websitesinden ve sosyal medyadan (linkedin, facebook) takip ederek  başvuru yapabilirsiniz.