Sayılarla

11.343.000

Adet Eşdeğer

Ağaç Dikimi

226.860

MT CO2

Emisyon Azaltımı

Yenilenebilir Enerji

Elektrik üretim santrallerimizin ve anlaşmalarımızın, Yenilenebilir Enerji kaynaklı olması sayesinde elektrik tüketimlerinizde çevreye daha az zarar vereceksiniz. Hem daha ucuza elektrik kullanacaksınız hem de karbon ayak izinizi minimize edeceksiniz

Neden Yenilenebilirlik?

Karbon Ayak İzi

Sertifikalarımız

Gelecek İçin

Karbon ayak izinizi azaltmak, daha ucuz ve çevreci enerji için

Enerji Santralleri

Çanakkale
Sivas
ANTALYA
ANTALYA
ANTALYA
TOKAT
TOKAT
Sivas
MUŞ
MUŞ